Geschreven op dinsdag 17 januari 2023


In oktober/ november 2022 is er een wijk enquête gehouden die door ruim 150 wijkbewoners is ingevuld.
Deze is daarmee goed richtinggevend en dient als belangrijke inbreng voor het wijkplan 2023-2027 waar we als wijkraad nu mee bezig zijn.

 


Belangrijkste conclusies en actiepunten:
De inwoners zijn in het algemeen tevreden over het leven en wonen in onze wijk, maar op onderdelen is er zeker het een en ander te verbeteren.

 • Verkeer en parkeren is een belangrijk actiepunt. Te hard rijden, gevaarlijke situaties, parkeerproblemen, teveel vrachtwagenverkeer enz. staat met stip op 1 als zwak punt.
 • Ook overlast, vooral van hondenpoep enz. is een heikel punt, maar ook hangjongeren en (drugs)criminaliteit, ervaren de inwoners ook in onze wijk als een probleem.
 • Ook onderhoud van de openbare ruimte, groen, stoepen, inrichting, vervuiling enz. is zeker te verbeteren.
 • Er is (veel) te weinig te doen voor middelbare school jeugd.
 • Er is behoefte aan een ontmoetingsplek/ huiskamer.
 • De belangrijkste onderwerpen die spelen in onze wijk zijn volgens de enquête:
  1. Eenzaamheid (57%)
  2. Vergrijzing (38%)
  3. Weinig sociale contacten (35%)
  4. Drugsoverlast (35%)
 • Er zijn natuurlijk ook positieve punten: de gemeenschapszin, het groen, de rust, de ligging dichtbij de stadse voorzieningen, de cultuur, historie en oude gebouwen in onze wijk: er is ook veel moois.
 • Positief is ook dat ruim 55 wijkgenoten in de enquête aangegeven hebben te willen helpen bij het realiseren van de actiepunten uit de enquête en zo iets willen betekenen voor onze wijk!
 • Vooral het idee van Naoberdeens, een soort vraag en aanbod loket van burenhulp, burenzorg is positief ontvangen en gaan we dus zeker oppakken!

We zijn op dit moment druk om ons wijkplan 2023-2027 vorm te geven en willen nu de volgende stappen zetten.
We proberen de resultaten van de enquête te vertalen in concrete actiepunten en zijn ook al samen met anderen aan het kijken hoe we dit komend jaar verder op kunnen pakken. In ieder geval kunnen we dat als bestuur niet alleen, maar hebben we de inwoners van onze mooie wijk hard nodig.

 


Eind maart hopen we de totale enquête en vooral onze plannen te presenteren aan de wijk.  

De wijk Wijkraad Actueel inbox Contacteer ons