Geschreven op donderdag 23 januari 2020

Laatste stand van zaken herinrichting Kapellerlaan

Maandag 20 januari 2020 heeft de Bewonersbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij de Wethouder Rens Evers, verschillende gemeente ambtenaren en zo’n 30 geïnteresseerde wijkbewoners aanwezig waren. Naar aanleiding van enkele vragen over de voortgang in de Herinrichting van de Kapellerlaan is onderstaande informatie ontvangen.

Inspraak

Van 26 juni tot en met 6 augustus 2019 was de inspraakperiode voor herinrichting van de Kapellerlaan, de 30 km/uur verkeersmaatregelen op de Heinsbergerweg en het vervangen van de verkeerslichten op de kruising Koninginnelaan – Prins Bernhardstraat. De inspraak zelf is goed verlopen. Daarbij is enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een voorkeur aan te geven in de te planten boomsoort en te gebruiken kleurencombinatie voor de nieuwe bestrating in de Kapellerlaan. De resultaten worden gelijk met het definitief plan aan het college van B&W voorgelegd ter besluitvorming. 

Aanvullend onderzoek

Helaas ingrijpend voor het project Kapellerlaan is de vertraging vanwege benodigd aanvullend onderzoek. Dit onderzoek komt voort uit de nieuwe regelgeving rondom bodemkwaliteit (PFAS) en stikstof (PAS), die na de inspraak bekend werd. Voor de Kapellerlaan moest worden bekeken wat de nieuwe regelgeving te betekenen had.  

Een van de gevolgen is het uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek in de Kapellerlaan, Heinsbergerweg en Bernhardstraat. De uitvoering buiten start op 23 januari 2020 en duurt ongeveer 1 week. Gepland staat dat in maart het onderzoek geheel wordt afgerond. De resultaten zijn nodig voor het voorstel aan het college van B&W over de Kapellerlaan. 

Planning 

In de eerste helft van 2020 willen wij het voorstel over het resultaat van de inspraak, het definitieve verkeersbesluit en het definitief plan aan het college van B&W voorleggen. Na de besluiten van het college van B&W kan begonnen worden met het opstellen van het uitvoeringscontract voor aannemers. Hierbij wordt ook de klankbordgroep geraadpleegd. 

 Aan de klankbordgroep vragen wij hulp met betrekking tot te stellen uitvoeringseisen en aandachtspunten tijdens de uitvoering. Dit gaat voornamelijk om zaken zoals bereikbaarheid en overlast omgeving. Communicatie is hierbij ook een belangrijk onderdeel. Dit alles moeten aannemers meenemen in hun plan van aanpak met hun planning en fasering voor de uitvoering van het werk.

 Op dit moment is de planning van het project herinrichting Kapellerlaan onzeker. Vooralsnog blijven wij er naar streven dat de uitvoering nog start in 2020. Zodra meer bekend is, houden wij u daarvan via de nieuwsbrieven op de hoogte. 

 Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Voor eventuele vragen of opmerkingen betreffende de priortering van projectmatige investeringen kunt u zich wenden tot Godfried Fraters (gooffraters@roermond.nl).

De wijk Wijkraad Actueel inbox Contacteer ons