Geschreven op maandag 30 mei 2022

Graag stelt de redactie van de nieuwe wijkkrant 'De Kepelse Gezet" zich aan u voor.

Yvonne de Vries, Ans van Schoubroeck, Riet Slabbers en Wilbert Dekker zijn enthousiast van start gegaan als redactie van De Kepelse Gezet. Ieders inbreng, in meerdere of mindere mate, wordt als even waardevol gewaardeerd!
Wij willen een wijkkrant maken voor en door de bewoners van de wijk Kapel in ’t Zand.

Wij zijn nog dringend op zoek naar iemand die de lay-out kan verzorgen voor een papieren en een digitale uitgave.
Het is geen noodzaak dat je ook actief gaat deelnemen als redactielid, maar dat mag wel (graag zelfs).
Dus: heb je tijd, zin, energie en ben je handig op de PC en met layout-werk, meld je dan aan bij de dynamische redactie!  

Ook gastbijdragen zijn van harte welkom. 

Ons plan is om het eerste nummer in het najaar uit te brengen. Dat betekent dat er nog genoeg werk aan de winkel is.
Aanmeldingen, ideeën en vragen graag sturen naar Kepelsegezet@wijkapel.nl

Hartelijke groet van de nieuwe redactie,

Yvonne, Wilbert, Ans, en Riet

De wijk Wijkraad Actueel inbox Contacteer ons