Geschreven op maandag 08 februari 2021

Kapellerpoort - Maria Teuwenstraat - Prins Bernhardstraat (17-2)

Vanaf woensdag 17 februari 07.00 uur wordt de Kapellerlaan tussen de Kapellerpoort en de Maria Teuwenstraat afgesloten voor alle verkeer. De Maria Teuwenstraat blijft dan bereikbaar via de Koninginnelaan, Prins Bernhardstraat en Kapellerlaan. Na de ochtend wordt het gedeelte tussen de Kapellerpoort en de Maria Teuwenstraat weer opengesteld voor verkeer en wordt het gedeelte tussen de Maria Teuwenstraat en de Prins Bernhardstraat afgesloten voor verkeer.

Maria Teuwenstraat - Prins Bernhardstraat - Parklaan (18-2 en 19-2)

In de ochtend van 18 februari vanaf 7:00 uur gaat de aannemer weer verder met de werkzaamheden tussen de Maria Teuwenstraat en Prins Bernhardstraat. Als deze naar verwachting in de middag gereed zijn wordt dit gedeelte weer opengesteld voor verkeer en wordt Fase 2, de Kapellerlaan tussen de Prins Berhardstraat en de Parklaan afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden hier duren tot en met vrijdag 19 februari 2021. Aan het eind van een werkdag wordt de weg weer geheel opengesteld voor verkeer. De fasering en planning van de werkzaamheden is ter informatie weergegeven op onderstaande afbeelding. De planning is onder voorbehoud van het weer en andere omstandigheden. Zo is het moment van overgang naar de volgende fase afhankelijk van hoe snel het werk verloopt. Mede daarom verzoekt de gemeente u vriendelijk om altijd de aanwijzingen van de aanwezige verkeersregelaars op te volgen.  

Tijdens het verwijderen van de bomen is in de betreffende fase geen verkeer van auto’s en fietsers mogelijk en kan er niet geparkeerd worden. Uw woning of bedrijf blijft wel altijd te voet bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via de Koninginnelaan, Bredeweg en Karel Doormanstraat. Via de Prins Bernhardstraat kan men de Kapellerlaan op- en afrijden in de richting waar niet wordt gewerkt. Zodra een weggedeelte klaar is, wordt het weer opengesteld voor bestemmingsverkeer.

Tijdelijk niet parkeren op Kapellerlaan

In verband met een snelle voortgang van de werkzaamheden het dringend verzoek van 17 tot en met 19 februari er rekening mee te houden niet te parkeren op de Kapellerlaan daar waar de bomen verwijderd moeten worden. In de periode dat u niet kunt parkeren in het gedeelte van de Kapellerlaan waar wordt of gaat worden gewerkt, zult u tijdelijk buiten dat gebied moeten parkeren. Een uitwijkmogelijkheid is het parkeerterrein P&R-Veeladingstraat dat via de Maria Teuwenstraat goed te voet bereikbaar is. Via de fasering wordt getracht de benodigde uitwijktijd zo kort mogelijk te houden voor iedereen.

Over parkeren geeft de gemeente het volgende aan 

Parkeren in de zijstraten, P&R-zuid of het parkeerterrein bij de Moutfabriek, Spoorlaan-Noord.
Het deel van de Kapellerlaan waar gewerkt wordt is volgende week ook alleen tussen 7:00 uur en 17 uur afgesloten voor verkeer, daarbuiten zijn opritten altijd bereikbaar. En waar de aannemer klaar is wordt de weg weer opengesteld.  (update 11-2).  

Verloop aanbesteding werk Herinrichting Kapellerlaan

De aanbesteding van het werk is gestart op 9 december 2020. Eind februari 2021 worden van de aannemers de aanbiedingen ontvangen. Daarna volgt de beoordeling van deze aanbiedingen, bestuurlijke besluitvorming en een wachttermijn voordat de opdracht tot het werk definitief aan een aannemer gegeven kan worden. Als alles goed verloopt wordt de definitieve opdracht tot het werk Herinrichting Kapellerlaan begin april 2021 gegeven en kan de gemeent u verder informeren over de uitvoering van deze werkzaamheden.

De wijk Wijkraad Actueel inbox Contacteer ons