Stichting Wijkraad Kapel in ‘t Zand is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan.

Wij zetten ons in voor de belangen van bewoners in de wijk.

De Wijkraad overlegt met het College van Burgemeester, Wethouders, Ambtenaren van de gemeente Roermond en andere partijen over zaken die impact hebben op de wijk.