Belangrijke telefoonnummers

Het centrale nummer van de Gemeente Roermond: 14 0475

Op dit nummer kunt u terecht om:

 • Een telefonische afspraak te maken (dus bijvoorbeeld voor het verlengen van uw paspoort)
 • Een klacht te melden over fysieke ruimte. Bij keen kapotte lichtmast het nummer van de mast vermelden
 • Overlast van (zwerf)afval te melden
 • Milieuklachten in te dienen: Water-, lucht, geluidsoverlast en bodemverontreiniging bedrijven

 

Algemeen alarmnummer: 112

Hier meldt u enkel spoedgevallen, zoals:

 • Brand
 • Verkeersongeluk
 • Acute zorg (in levensbedreigende situaties)

 

Stadstoezicht: 0475-359101

Hier kunt u terecht om:

 • Melding te maken van geluidsoverlast (afd. Bouwtoezicht)
 • Melding te maken van parkeeroverlast
 • Vragen te stellen op het gebied van veiligheid in uw buurt of straat

 

Politie: 0900-8844

Hier kunt u, na sluitingstijd van Stadstoezicht, terecht met meldingen of vragen die u normaliter bij Stadstoezicht stelt.

 

Meld misdaad anoniem: 0800-700

Voor het melden van diverse strafbare feiten.

 

Slachtofferhulp: 046-4203500

 

WMO loket: 088 656 06 00

Hier kunt u al uw vragen stellen over:

 • Zorg
 • Wonen
 • Welzijn
 • Financiën
 • Vrijwilligerswerk

 

Zorgteam: 06-3083 3141

Hier kunt u terecht om direct persoonlijke zorg aan te vragen.

De wijk
Bezienswaardigheden In uw wijk Hulp
Belangrijke Telefoonnummers Zorgteam
Wijkraad Actueel inbox Contacteer ons