Belangrijke telefoonnummers en websites

Hulp nodig tijdens Corona?

Op de site van Come Together vind u alle hulp initiatieven in Roermond.

Biedt dit voor u geen uitkomst, neem dan contact op met de Wijkraad: 

Lukt e-mailen u niet? Vraag dan of uw buren of familie namens u contact met ons wil opnemen. 

Een van onze vrijwilligers neemt na ontvangst van uw bericht z.sm. contact met u op.

Algemeen alarmnummer: 112

Hier meldt u enkel spoedgevallen, zoals:

 • Brand
 • Verkeersongeluk
 • Acute zorg (in levensbedreigende situaties)

Het centrale nummer van de Gemeente Roermond: 14 0475

Op dit nummer kunt u terecht om:

 • Een telefonische afspraak te maken (dus bijvoorbeeld voor het verlengen van uw paspoort)
 • Een klacht te melden over fysieke ruimte. Bij keen kapotte lichtmast het nummer van de mast vermelden
 • Overlast van (zwerf)afval te melden
 • Milieuklachten in te dienen: Water-, lucht, geluidsoverlast en bodemverontreiniging bedrijven

Stadstoezicht: 0475-359101

Hier kunt u terecht om:

 • Melding te maken van geluidsoverlast (afd. Bouwtoezicht)
 • Melding te maken van parkeeroverlast
 • Vragen te stellen op het gebied van veiligheid in uw buurt of straat

Politie: 0900-8844

Hier kunt u, na sluitingstijd van Stadstoezicht, terecht met meldingen of vragen die u normaliter bij Stadstoezicht stelt.

Meld misdaad anoniem: 0800-700

Voor het melden van diverse strafbare feiten.

Slachtofferhulp: 046-4203500

WMO loket: 088 656 06 00

Hier kunt u al uw vragen stellen over:

 • Zorg
 • Wonen
 • Welzijn
 • Financiën
 • Vrijwilligerswerk

Zorgteam: 06-3083 3141

Hier kunt u terecht om direct persoonlijke zorg aan te vragen.

De wijk
Bezienswaardigheden Het landschap maakt (de) geschiedenis Verhalen en foto's uit de wijk In de wijk Hulp
Belangrijke Telefoonnummers en websites Zorgteam AED
Wijkraad Actueel inbox Contacteer ons