Belangrijke telefoonnummers en websites

Hulp nodig tijdens Corona?

Op de site van Come Together vind u alle hulp initiatieven in Roermond.

Biedt dit voor u geen uitkomst, neem dan contact op met de Wijkraad: 

Lukt e-mailen u niet? Vraag dan of uw buren of familie namens u contact met ons wil opnemen. 

Een van onze vrijwilligers neemt na ontvangst van uw bericht z.sm. contact met u op.

Algemeen alarmnummer: 112

Hier meldt u enkel spoedgevallen, zoals:

 • Brand
 • Verkeersongeluk
 • Acute zorg (in levensbedreigende situaties)

Het centrale nummer van de Gemeente Roermond: 14 0475

Op dit nummer kunt u terecht om:

 • Een telefonische afspraak te maken (dus bijvoorbeeld voor het verlengen van uw paspoort)
 • Een klacht te melden over fysieke ruimte. Bij keen kapotte lichtmast het nummer van de mast vermelden
 • Overlast van (zwerf)afval te melden
 • Milieuklachten in te dienen: Water-, lucht, geluidsoverlast en bodemverontreiniging bedrijven

Stadstoezicht: 0475-359101

Hier kunt u terecht om:

 • Melding te maken van geluidsoverlast (afd. Bouwtoezicht)
 • Melding te maken van parkeeroverlast
 • Vragen te stellen op het gebied van veiligheid in uw buurt of straat

Politie: 0900-8844

Hier kunt u, na sluitingstijd van Stadstoezicht, terecht met meldingen of vragen die u normaliter bij Stadstoezicht stelt.

Meld misdaad anoniem: 0800-700

Voor het melden van diverse strafbare feiten.

Slachtofferhulp: 046-4203500

WMO loket: 088 656 06 00

Hier kunt u al uw vragen stellen over:

 • Zorg
 • Wonen
 • Welzijn
 • Financiën
 • Vrijwilligerswerk

Zorgteam: 06-3083 3141

Hier kunt u terecht om direct persoonlijke zorg aan te vragen.

De wijk
Bezienswaardigheden In uw wijk Hulp
Belangrijke Telefoonnummers en websites Zorgteam
Wijkraad Actueel inbox Contacteer ons