Wijk-enquête Leefbaarheid Kapel in ‘t Zand 2022-2023

De wijkraad Wijkapel geeft onder andere advies aan de gemeente , gevraagd of ongevraagd. Wij hebben de ambitie om dit actief en ambitieus aan te pakken. We willen niet afwachten met welke plannen het nieuwe gemeentebestuur gaat komen. We gaan zélf een wijkplan maken voor de komende jaren.

Bij dit wijkplan willen we de bewoners nadrukkelijk betrekken. Alle bestuursleden zijn inwoners van deze wijk en weten wel ongeveer wat er speelt. Maar we gaan we ook inventariseren wat uw wensen zijn over de wijk.

We gaan dit doen middels onder andere deze enquête, maar we gaan ook in gesprek met bewoners.

KLIK HIER OM DE ENQUÊTE IN TE VULLEN.

Graag voor 15 november invullen!

Over de Wijkraad

Stichting Wijkraad Kapel in ‘t Zand is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. Wij zetten ons in voor de belangen van bewoners in de wijk. De Wijkraad overlegt met het College van Burgemeester, Wethouders, Ambtenaren van de gemeente Roermond en andere partijen over zaken die impact hebben op de wijk.

Laatste nieuws over de wijk

Bestuur

De bestuursleden van Wijkraad Kapel in 't Zand vind u hier.

Contact en aanmelden digitale nieuwsbrief


De wijk Wijkraad Actueel inbox Contacteer ons