Geschreven op woensdag 11 november 2020

Voortgang

Momenteel wordt de contractstukken definitief gemaakt voor de aanbesteding zodat een aannemer voor de uitvoering van het werk gevonden kan worden. Het streven is om de aanbesteding deze maand online te zetten, waarbij we dan in februari 2021 definitief kunnen gunnen aan een aannemer. Die daaropvolgend start met de communicatie rondom de uitvoering en vervolgens met de uitvoering zelf.

De precieze planning en fasering van de uitvoering komt in samenwerking met de aannemer van het werk tot stand. Hierover kunnen wij daarom iedereen pas informeren nadat duidelijk is welke aannemer het werk gaat uitvoeren. De informatie over de uitvoering ontvangt u in ieder geval voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

 Klankbordbijeenkomst communicatie

Op 8 oktober heeft een interactieve klankbordbijeenkomst plaats gevonden over de communicatie rond de uitvoering van de Kapellerlaan. Aan deze bijeenkomst namen de klankbordgroep, de wijkraad Kapel in ’t Zand en de gemeente deel. Gezien de coronamaatregelen was het een online bijeenkomst. De verschillende deelnemers vonden het een nuttige en prettige bijeenkomst.

De aannemer die straks het werk gaat uitvoeren, gaat ook het belangrijkste deel van de berichtgeving over planning, fasering, tijdelijke verkeersmaatregelen en verkeersomleidingen verzorgen. Aanvullend hierop wordt ook andere communicatie over het project belangrijk gevonden. Verschillende mogelijkheden om te communiceren en informeren zijn daarom besproken. Zoals bijvoorbeeld via de projectwebsite, via bewonersbrieven, nieuwsbrieven, het animatiefilmpje of projectborden.

De gemeentelijke projectwebsite biedt helaas niet alle ruimte die nodig is om goed te communiceren over het project en gelijktijdig te voldoen aan landelijke richtlijnen. Wel wordt op de projectwebsite nu duidelijk vermeld maar men zich kan aanmelden voor de nieuwsbrieven. Zoals verzocht gaan we deze nieuwsbrieven regelmatiger publiceren, ook als er niet veel te melden is.

Voor het animatiefilmpje dat in het kort de redenen van de herinrichting uitlegt, is een script opgesteld. Dat script is uitvoerig besproken en voorzien van commentaar. In samenwerking met de klankbordgroep en wijkraad wordt het script aangepast zodat het filmpje gemaakt en online kan worden gezet.

Daarnaast zijn er via de interactieve sessie andere ideeën opgehaald. Een voorbeeld is het maken van nieuwe ansichtkaarten. De Kapellerlaan is door de jaren heen al op veel ansichtkaarten verschenen. De groep vindt het een leuk idee de herinrichting te gebruiken voor een nieuwe serie ansichtkaarten met plaatjes en informatie over de Kapellerlaan. Vergroot zouden deze ansichtkaarten ook in de vorm van informatieborden bij de uitvoering van het werk in de straat geplaatst kunnen worden. De informatieborden over de uitvoering van het werk en over tijdelijke verkeersmaatregelen worden door de aannemer van het werk verzorgt.

Andere zaken over de communicatie die verder onderzocht worden zijn bijvoorbeeld de inzet van sociale media. Over hoe te communiceren over duurzaamheid in de vorm van afkoppelen van regenwater door de bewoners zelf? De komende maanden wordt bekeken of en hoe deze communicatiemiddelen kunnen worden ingezet. Hiervoor is een communicatieadviseur ingeschakeld.

Tenslotte is er nog gesproken over de fasering van de uitvoering. Deze is nog niet bekend omdat de aannemer nog niet bekend is. Wel zijn belangrijke aandachtspunten met betrekking tot bereikbaarheid en parkeren tijdens de uitvoering van het werk besproken. Deze aandachtspunten worden ook opgenomen in het contract naar de aannemer.

Kapvergunning

De kapvergunning voor de Kapellerlaan is ingediend. Dit gaat, zoals opgenomen in het plan, om 121 laanbomen in de Kapellerlaan zelf en 6 bomen op de Roeroever. In de bijeenkomst is ook het hergebruik van de vrijkomende boomstammen besproken. Voor een deel van de boomstammen is al een bestemming gevonden.

Afsluitende mededeling

Verder geldt nog steeds dat we vanwege het coronavirus meestal thuiswerken. Tot deze periode voorbij is zijn we daarom vooral per email of mobiele telefoon bereikbaar. Zodra er meer bekend is, houden wij u daarvan via de nieuwsbrieven op de hoogte.

De wijk Wijkraad Actueel inbox Contacteer ons